Като порасна ще стана...

Начало | Като порасна ще стана...

– Тате, когато порасна, ще стана известен певец!
– Да чукнем на дърво!
– Или художник...
– Да чукнем на дърво!
– Не, ще стана известен писател!
– Да чукнем на дърво!
– Тате, но защо трябва все да чукаме на дърво?
– Защото сме кълвачи, сине!